Vaccinius

Sunday, 20 January 2019

Stupidity

You think you are greater than me? Ai have taught you everything you know.

Saturday, 19 January 2019

Det å bli forstått

Jungelord er bra. Husker dere hva det het; at "Det hender Fantomet tar på seg vanlige klær og går rundt i byen som en vanlig mann"? Altså må de ha skjønt ham. Så, han var ikke en bitcoin. Liksom.

Og, nå går det opp for meg, hva som egentlig mentes med det ordet: "Det er bedre med en fugl i hånda enn ti på taket."

Friday, 18 January 2019

It is easy

To isolate me, hypnotize me, kill me by drugs, infect my apartment, place evidence in my apartment, torture me by what is in my teeth, is the most evil thing ever done in human history. Either you are for it, or against it.