Vaccinius

Thursday, 17 May 2018

Hypnose og læring

En kan ikke lære bort noe en ikke er i stand til å gjøre selv. Det er en så opplagt sannhet at selv små barn uten videre om og men erkjenner det.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪

Here are some symbols one may copy and use in the comment:

ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ⦿ ◉

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.