Vaccinius

Friday, 4 May 2018

Man kan bli irritert i Paradis

Der er spesielt to ting som irriterer meg. Forsøket på å manipulere meg er kjedelig, men det er en konkret fiende, og konkrete fiender er å forholde seg til. Det ene som irriterer meg er hemmeligholdelsen. Ingen tør være åpne overfor meg, og det betyr at alle er styrte. Det andre som irriterer meg er dette at man skal vente til Olsok. Man gjør slik det Satan gjorde gang på gang, og holder faenskapet gående. Det er også bare tull å mene at verden er forutbestemt, med mindre der er konkrete profetier man kan tro på. Skjebnetro er dumskap.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪

Here are some symbols one may copy and use in the comment:

ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ⦿ ◉

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.