Vaccinius

Sunday, 10 June 2018

Meg og Norge

Jeg vil ikke bli monark. Jeg ønsker ikke å engasjere meg. En majestet har visse konstitusjonelle plikter, og en majestet har et visst ansvar for å presentere nasjonen overfor utlandet, og en majestet har sin oppgave i å forene folket. Alt dette fordrer krefter, og en opplevelse av å være kallet til dette å gjøre. Ei heller vil jeg gifte meg med Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra og bli prinseregent. Pliktene er ikke så formelle, i den stilling, men kravet til person er ikke veldig forskjellig. Jeg har sett for meg muligheten av å bestige tronen. Forutsetningen da gjelder imidlertid ikke lenger, og jeg har definitivt lagt min opplevelse av å være kongens mann bak meg.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪

Here are some symbols one may copy and use in the comment:

ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ⦿ ◉

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.